MATEŘSKÁ ŠKOLA HODONÍN,

LUŽNÍ 2,

příspěvková organizace

Dítě si hraje s Building Blocks

Aktuality

punt%25C3%25ADky%25202a_edited_edited.pn

31. 3.2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022/23
BUDE PROBÍHAT VE DNECH 10. 5. - 11. 5. 2022,
PRO OBĚ PRACOVIŠTĚ
LUŽNÍ I ŠTEFÁNIKOVA,
V HLAVNÍ BUDOVĚ LUŽNÍ 2.
V DOBĚ
OD 8.00 DO 15.30 hod.
Další informace včetně přihlášky najdete v kolonce ZÁPIS DO MŠ - v horní liště.


 

22.4.2022

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2022:

1.7.-17.7. - MŠ Jilemnického

18.7.-31.7. - MŠ Družstevní

1.8. - 14.8. - MŠ Mozaika

15.8. - 24.8. - MŠ Lužní

25.8. - 31.8. - přípravný týden

25.4.2022

ZÁPIS DO MŠ NA ŠK.ROK 2022/23 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

se uskuteční 15.6.2022 v době od 8.00 do 15.00 hod., v ředitelně MŠ Lužní 2

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a vízový štítek nebo cestovní pas. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.msluznihodonin.com,

v horní liště - Zápis do MŠ,   nebo si jej vyzvednout na budově Lužní v ředitelně školy.

I

25.4.2022

Зарахування дітей

до дитячого садка Годонін, Lužní 2, 

на 2022/23 навчальний рік

для дітей з України

ідбудеться 15 червня 2022 року з 8:00 до 15:00 в будівлі дитячого садка Lužní 2

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

• яким було надано візу понад 90 днів, для перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті.

Це не стосується інших іноземців .

Батьки повинні принести заповнену заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти з довідкою лікаря, свідоцтвом про народження дитини та візовою наклейкою чи паспортом. Форму заявки можна завантажити на веб-сайті школи www.msluznihodonin.com або забрати в будівлі

Lužní 2 в штаб-квартирі школи.

 

Fotografie

punt%C3%83%C2%ADk_1_edited.png
DSC_0011%20-%20kopie_edited.jpg
DSC_0007 - kopie.JPG

 MŠ 

Lužní 

DSC_0004%20-%20kopie_edited.jpg
punt%C3%ADky%20b_edited.png
punt%25C3%25ADky%25202a_edited_edited.pn
punt%25C3%25ADky%25202c_edited_edited.pn
punt%25C3%25ADky%25202b_edited_edited.pn
punt%C3%ADky%20c_edited.png
punt%25C3%25ADky%25202a_edited_edited.pn
punt%C3%83%C2%ADk_1_edited.png

 MŠ   Štefánikova 

DSC_0018%20-%20kopie_edited.jpg