top of page

Školní řád

Rozpočty

Evropské fondy

Naše škola realizuje projekt

 

CESTA ZA VZDĚLÁNÍM

reg.č. 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0004843 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ,  osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ .

Tento projekt je spolufinancován EU.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

MSMT.jpg
NPO.png
EU.png
puntíčky bez pozadí

ŠVP

Školné

GDPR

puntíčky bez pozadí
bottom of page