bez pozadí
puntíčky bez pozadí

Organizace školního roku

Provoz mateřské školy

Po - Pá 6:00 - 16:00

Rámcový režim dne

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném. Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí a učitelek.

  • 6:00 - 6:45 - třídy spojeny (spodní třída)
  • 6:45 - 9:45 - spontánní hry dětí
                           - svačina
                           - řízené zdravotně preventivní cvičení
                           - činnosti řízené pedagogem, dle třídního vzdělávacího programu
  • 9:45 - 11:45 - pobyt venku
                             - sezónní činnosti
                             - pohybové hry
                             -  prvky sportovních her
                             - vycházka, turistika
                             - jízda na dětských dopravních prostředcích
                             - poznávací činnosti
  • 11:45 - 12:30 - příprava na oběd, oběd, příprava k odpočinku
  • 12:30 - 15:15 - odpočinek dle individuálních potřeb dětí
                               - svačina, řízené činnosti, volné hry, individuální činnosti do odchodu dětí
  • 15:15 - 16:00 - třídy spojeny
                               - volné hry
                               - individuální činnosti do odchodu dětí

PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1.9.2021

Zahájení školního roku

27.-29.10.2021 

Podzimní prázdniny

23.12.-2.1.2022

Vánoční prázdniny

4.2.2022

Pololetní prázdniny

7.3.-13.3.2022

Jarní prázdniny

14.4.2022

Velikonoční prázdniny

30.6.2022

Ukončení školního roku

1.7.-31.8.2022

Hlavní prázdniny

Děti, které čtou Bibli