top of page
bez pozadí
puntíčky bez pozadí

Organizace školního roku

Provoz mateřské školy

Po - Pá 6:00 - 16:00

Rámcový režim dne

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném. Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí a učitelek.

  • 6:00 - 6:45      - Zahajujeme provoz ve spodní třídě pavilonu.
  • 6:45                 - Děti odcházejí do své třídy, kde si mohou hrát, cvičit, malovat, vyrábět, nebo se zapojují do činností                                                 připravených učitelkou.
  • 8:45 - 9:15      - Je připravena svačinka, děti mohou postupně jíst a dále pokračovat ve zvolených činnostech.
  • 9:45 - 11:45    - Ukončujeme činnosti ve třídě a odcházíme se oblékat na pobyt venku. Délku pobytu venku upravujeme podle                               počasí. Věnujeme se sezónním činnostem, pohybovým a sportovním hrám, chodíme na vycházky, zařazujeme                             poznávací činnosti.
  • 11:45 - 12:15  - Obědváme, některé děti odchází domů po obědě.
  • 12:15 - 15:15  - Děti odpočívají dle svých individuálních potřeb. Ty, které nespí, mohou vstávat a zapojit se do připravených                                   činností nebo se věnovat vlastním aktivitám, které neruší spící kamarády. Postupně vstávají všechny děti, jdou                             se nasvačit a volí si hru. V teplejším období jsme na školní zahradě.
  • 15:15. - 16:00 - Sejdeme se v jedné z určených  tříd na pavilonu, která ukončuje provoz v daném pavilonu.

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

1.9.2022

Zahájení školního roku

26.-27.10.2022

Podzimní prázdniny

23.12.-1.1.2023

Vánoční prázdniny

3.2.2023

Pololetní prázdniny

13.3.-19.3.2023

Jarní prázdniny

6.4.2023

Velikonoční prázdniny

30.6.2023

Ukončení školního roku

1.7.-31.8.2023

Hlavní prázdniny

Děti, které čtou Bibli
bottom of page