top of page

PLAVÁNÍ

Kurzy předplavecké výchovy probíhají v rámci výuky v dopoledních hodinách, pod vedením Plavecké školy. Organizujeme jej zpravidla v zimních měsících pro nejstarší věkovou skupinu dětí - předškoláků.

Rodiče platí autobus + plaveckou školu, z rozpočtu zřizovatele - města Hodonína je hrazena částka za pronájem bazénu.

bottom of page