top of page

Zápis do mateřské školy

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

bez pozadí
bez pozadí

Školné

500,- Kč

bez pozadí

Informace pro rodiče přijatých dětí

pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,

přidělená registrační čísla, kritéria a informace pro rodiče Vám byla odeslána e-mailem, který jste uvedli do přihlášky.

Pokud jste z nějakého důvodu e-mail neobdrželi, napište prosím do MŠ ms.luzni@tiscali.cz a materiály pošleme znovu.

V případě nutnosti tel: 518 353 145

                                      724 204 604

Schůzka pro rodiče dětí nově přijatých se uskuteční dne ................... v ..... hod v MŠ Lužní - ....... pavilon, třída ......

Prosím dojděte bez dětí!

Kotva 1
bottom of page