O NÁS

Naše mateřská škola se skládá ze dvou mateřských škol.

MŠ Lužní se nachází uprostřed sídliště Jihovýchod. Byla otevřena 29.8.1986. Budova je složena ze tří jednopatrových pavilonů, které obsahují vždy dvě třídy, jednu v přízemí a jednu v prvním patře. Máme tedy celkem 6 tříd. Každá třída má svůj samostatný vchod. K pavilonům je připojena také hospodářská budova, v níž se nachází ředitelna, kancelář hospodářky a kuchyň.

Areál mateřské školy tvoří také poměrně rozsáhlá a dobře vybavená školní zahrada.

Odloučené pracoviště - MŠ Štefánikova se nachází nedaleko hlavní budovy v lokalitě rodinných domů. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu, se dvěma vstupy ze dvou ulic. Dlouhé chodby spojují třídy se sociálním zařízením. Tato mateřská škola není typizovanou budovou. V minulosti sloužila různým účelům, avšak postupně byla přebudována tak, aby splňovala podmínky pro předškolní vzdělávání. Školní zahrada je rozlohou dostačující.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Hodonín. 

Obě budovy jsou umístěny nedaleko středu města. 

punt%25C3%25ADky%25202a_edited_edited.pn
puntík_1.jpg

Pavilony

punt%C3%83%C2%ADk_3_edited.png
DSC_0131.JPG

Zelený pavilon

Oranžový pavilon

Žlutý pavilon

MŠ Štefánikova

odloučené pracoviště

Aktivity při školce

punt%C3%ADky%202d_edited.png
punt%C3%83%C2%ADk_3_edited.png
Malování keramiky
punt%C3%ADky%20a_edited.png

Keramická dílna

Keramický kroužek pro rodiče s dětmi, který můžete navštěvovat každých 14 dní od října do května.