Zápis do mateřské školy

bez pozadí

 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost je možné podat osobně a to v termínu 11. 5. – 12. 5. 2021 od 8:00 – 15:30 hod. na budově Lužní 2, nebo zaslat bez osobní účasti v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Školné

500,- Kč

bez pozadí
bez pozadí