top of page

Zápis do mateřské školy

bez pozadí

 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost se podává  osobně a to v termínu 14. 5. – 15. 5. 2024 od 8:00 – 15:30 hod. na budově Lužní 2. 

Úplata za předškolní vzdělávání - školné 2024/2025 
800,-Kč

bez pozadí
bez pozadí
Kotva 1
bottom of page