top of page

Zápis do mateřské školy

bez pozadí

 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost se podává  osobně a to v termínu 10. 5. – 11. 5. 2023 od 8:00 – 15:30 hod. na budově Lužní 2. 

Školné  600,-Kč

bez pozadí
bez pozadí
Kotva 1
bottom of page